Tips voor het woordgebruik in een persbericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele tips voor het woord-/zinsgebruik in een effectief persbericht
 

 

 

Het merendeel van alle persberichten verdwijnt kort na aankomst in de prullenbak. Hoe schrijf je een persbericht dat wl 'overleeft'? Een serie tips uit de professionele wereld.

Deze pagina is onderdeel van een artikelenreeks '40 Tips voor een persbericht'. De tips zijn verdeeld over de volgende rubrieken:

Naast deze tips voor een persbericht vind je in de Opzet van een persbericht de complete opzet/structuur van een professioneel persbericht.

Ben je meer geïnteresseerd in de communicatie-aspecten van een persbericht, lees dan Het persbericht vanuit communicatie-oogpunt.

Tips voor het woord-/zinsgebruik in het persbericht

 • Vermijdt vage termen, wees zo concreet mogelijk. Dat bevordert het beeld van jou als deskundige schrijver. Dus ‘eind augustus’ in plaats van ‘onlangs’ of ‘niet zo lang geleden’, ‘80 procent’ in plaats van ‘een ruime meerderheid’ etc.
 • Vermijdt subjectiviteit, tenzij in citaten van een woordvoerder. Claims als ‘de beste’, ‘de meest uitgebreide’, ‘onze vooraanstaande en toonaangevende ...’ worden als reclame-taal herkend en laten je persbericht minder objectief overkomen. De journalist zal er bijpassend wantrouwig op reageren.
 • Vermijd met name lange en ingewikkelde zinnen: splits die op in korte zinnetjes.
 • Voor de hele tekst gelden natuurlijk de basisregels voor goede teksten (veel korte zinnen met een lange zin als afwisseling, actieve vorm (geen ‘worden’ of ‘zijn’), geen ‘men’, geen ingewikkelde tangconstructies enz.). Een prima standaardboek vol voorbeelden is de Schrijfwijzer.
 • Hoed je voor mooischrijverij (dat is het terrein van de redacteur), maar neem als het kan wel wat scherp geformuleerde citaten van een woordvoerder op.
 • Gebruik zo weinig mogelijk jargon. Als je het wel doet, geef dan een korte, heldere omschrijving erbij. Een enkel jargonwoord kan geen kwaad: het bevordert een beeld van deskundigheid.
 • Gebruik de voltooid of onvoltooid tegenwoordige tijd: dat geeft een sfeer van actualiteit. Dus ‘de directie besluit’ (gebeurt op dit moment) of ‘de directie heeft besloten’ (is zojuist gebeurd).
 • Vermijd de ik- of wij-vorm. Dat moet in de uiteindelijke tekst anders allemaal weer omgezet worden naar de derde persoon.
 • Zorg dat de tekst geen grammaticale of spellingsfouten bevat. Dat doet sterk afbreuk aan je gezag bij taalgevoelige ontvangers als journalisten en redacteuren.
 • Houd er rekening mee dat tussenkopjes makkelijk sneuvelen bij een redacteur. Zorg dus dat de tekst ook goed leesbaar is zonder die kopjes. Voorkom dus verwijzingen naar dat kopje, zoals in dit voorbeeld:
  Kopje: Kinderen onrustig na tv-programma.
  Vervolgtekst: Dit verschijnsel lijkt zich vooral voor te doen ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel sitebezoekers vonden ook het volgende artikel interessant:

Het persbericht:
Sterke en zwakke punten

Wat zijn de sterke en zwakke punten van het persbericht als communicatiemiddel?  ...

 

Wil je de rest van dit artikel lezen, klik dan even op Het persbericht: Sterke en zwakke punten.

NB. Er komen regelmatig nieuwe pagina's bij op deze site, dus kom gerust nog eens terug als je meer wilt weten over onderwerpen zoals op deze pagina ' Tips voor het woordgebruik in een persbericht', of -meer in het algemeen- over zaken als communicatie, marketing, communicatieplan, marketingcommunicatieplan, communicatiemiddelen, vacature communicatiemedewerker enzovoort.